شبکه لایتنینگ

شبکه لایتنینگ فاجعه است، اما ممکن است به ایجاد اقتصاد بیت کوین محور کمک کند.

خرید و فروش بیت کوین